Návod k použití lubrikačních gelů

Upozornění: Pro optimální použití a zachování vlastností lubrikačních gelů by měly být skladovány na chladném a suchém místě mimo dosah slunečního záření. 
Spotřebujte do 3 měsíců od prvního otevření. Lubrikační gel není antikoncepční přípravek a neobsahuje spermicidní látky.


Odstraňte uzávěr a jemně stlačte balení (v případě pokud je produkt vybaven pumpičkou tak ji otočte do otevřeného stavu) a potom rozetřete gel na intimní části těla. 
Zamezte kontaktu s očima. V případě kontaktu s očima je třeba je vymýt velkým množstvím vody. V případě podráždění nebo nepříjemných pocitů přestaňte  
výrobek používat a postižené místo opláchněte vodou. Může se jednat o alergii na některou ze složek lubrikačního gelu. Jeho další používání konzultujte u svého lékaře. 
Při použití lubrikačního gelu s kondomem - naneste lubrikační gel na vnější stranu kondomu po jeho nasazení na penis.